10 kwietnia2019r. odbyły się w naszej szkole (w klasach V, VI) warsztaty dot. zasad funkcjonowania chorych na cukrzycę oraz możliwości wspierania ich przez społeczność szkolną. Były one przeprowadzone przez pracowników Uniwersytetu Medycznego we współpracy Kuratorium Oświaty.

Halina Kowal