W ramach zajęć z doradztwa zawodowego odbyły się warsztaty zawodoznawcze online pt. "Świat edukacyjny i Ja - świadomy wybór szkoły" dla uczniów klas 8e i 8f.

Warsztaty prowadziły doradczynie zawodowe z Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku.

Uczniowie otrzymali wiedzę o możliwościach na rynku edukacyjnym- rodzajach szkół oraz rekrutacji.