Świetlica szkolna serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym pt. „Wiersze malowane” - twórczość Juliana Tuwima

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku.

CELE KONKURSU:

  • Zapoznanie dzieci z postacią Juliana Tuwima i jego twórczością.
  • Zachęcenie do czytania polskiej poezji.
  • Rozwijanie wyobraźni i aktywności plastycznej.
  • Kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi artystycznej.
  • Stworzenie dzieciom możliwości prezentacji własnych talentów.

ADRESACI KONKURSU:

W konkursie mogą brać udział uczniowie z klas I–III uczęszczający do świetlic szkolnych w województwie pomorskim.

ZADANIA KONKURSOWE:

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie:

  • Pracy plastycznej do wybranego wiersza Juliana Tuwima.
  • Format pracy: nie większy niż A3. Praca płaska.
  • Technika wykonania – dowolna.
  • Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.
  • Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora pracy, klasę, do której uczęszcza uczestnik, nazwę szkoły, imię i nazwisko nauczyciela, telefon kontaktowy do nauczyciela/szkoły oraz tytuł ilustrowanego wiersza (prosimy o drukowany zapis informacji).

Koordynatorem konkursu w naszej szkole jest p. Ewa Gwizdowska.

Sześć najładniejszych prac zostanie dostarczonych do organizatora konkursu.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC:

Prace wraz z wypełnioną zgodą rodzica/opiekuna (w linku poniżej) należy dostarczyćć do 23. 04. 2021 r. na dyżurkę naszej szkoły

z dopiskiem: „Wiersze malowane” - świetlica szkolna.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy na adres: swietlicaszkolna-sp79@op.pl

Karta zgłoszenia - u dołu strony - do pobrania lub tutaj