W pierwszym miesiącu roku szkolnego wszystkiego uczymy się na nowo. Przypominamy sobie zasady oraz obyczaje panujące w naszej świetlicy.

Powracaliśmy do letnich wspomnień i przeżyć. Mówiliśmy o pięknych przyrodniczych miejscach, interesujących zabytkach oraz ekscytujących wydarzeniach w czasie letnich wakacji. Podczas wrześniowych zajęć poświęciliśmy wiele chwil tematyce koleżeństwa i kultury osobistej oraz wzajemnemu poznaniu się. Rozmawialiśmy na temat bezpieczeństwa związanego z COVID-19. Mówiliśmy o potrzebie dbania o życzliwą i przyjazną atmosferę, o gotowości niesienia pomocy, o poszanowaniu swoich i cudzych rzeczy, a także wszystkich elementów stanowiących wyposażenie świetlicowych sal.

Każdą możliwą chwilę spędzaliśmy na boisku szkolnym grając, bawiąc się i relaksując. Wrześniowa pogoda bardzo nam w tym sprzyjała. 

załącznik ,, pracujemy dla dobra''