Demokratyczne wybory odbyłysię się w dnia 10 października 2022 roku.

Zgodnie z ordynacją wyborczą zawartą w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego wybory poprzedzone były kampanią wyborczą,

w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy.

Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie klas 0-8. 

Protokół z wyborów do Samorządu Uczniowskiego

 w Szkole Podstawowej nr 79 w roku szkolnym 2022/2023

Komisja Wyborcza w składzie:

  1. Nikola Zimoch- Przewodnicząca
  2. Marta Sznejder- Wiceprzewodnicząca
  3. Filip Lehman - Sekretarz

Członkowie Komisji Wyborczej: Irzabek Aniela, Iga Górska, Kamila Richert, Tymon Witkiewicz, Julia Bachanowicz, Nina Lewińska-Sujewicz Amelia Ostrowska, Amelia Wilińska Dobrosława Szlagowska, Natalia Kołacińska.

Uprawnionych go głosowania było 538 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 79 w Gdańsku.

W wyborach brało udział 446 uczniów, co daje  wynik frekwencji 83%.

Oddano 448 głosów z czego 3 głosy nieważne. 

Oto wyniki głosowania:

Adam Karluto             Klasa 8d          235 głosów 44%

Martyna Tylek            klasa 7b          210 głosów  39%

Biorąc pod uwagę ordynację wyborczą i wyniki głosowania:

Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje: Adam Karluto klasa 8d

Wiceprzewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje:Martyna Tylek klasa 7b

W WYNIKU REZYGNACJI  MARTYNY TYLEK WICEPRZEWODNICZĄCYM ZOSTAJE NIKOLA ZIMOCH KLASA 8b

Życzymy owocnej współpracy i realizacji programów wborczych:) Pamiętajcie współpracujemy "FAIR PLAY"

 GRATULUJEMY!