Lista przyjętych do jednostki - dotyczy klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022.


Lista kandydtów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym - dotyczy klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022.

W terminie do 29 marca 2012 godz. 16.00 należy dostarczyć do placówki zakwalifikowania oświadczenie woli podjęcia nauki w szkole.