Zapraszamy uczniów klas 7-8 do wzięcia udziału w XVII Olimpiadzie Matematycznej Juniorów.

I stopień zawodów składa się z dwóch części:

- część korespondencyjna
- część testowa (w szkole): 23 września 2021r. (czwartek), godz. 9:00.

Ważne informacje dla uczestników (Dla uczestnika) – zapoznać powinni się również rodzice/opiekunowie!

Zadania z części korespondencyjnej (treści zadań) należy rozwiązać, zapisać zgodnie z wytycznymi (tutaj) i dostarczyć (wraz w wypełnioną zgodą na uczestnictwo, do pobrania u dołu strony) do swojego nauczyciela matematyki do 6 października 2021r.

Rozwiązać należy przynajmniej jedno zadanie, nie trzeba wszystkich. Oczywiście im więcej, tym lepiej.

Aby wziąć udział w części testowej należy zgłosić się do swojego nauczyciela matematyki do 17 września 2021r. (piątek) 

Regulamin konkursu (tutaj)

Zasady uczestnictwa w OMJ (fragment regulaminu)

Uczestnikiem Olimpiady jest każdy uczeń szkoły podstawowej w Polsce, lub szkoły równorzędnej (por. I.6), który spełni wszystkie poniższe warunki:

a) zgłosi swój udział w Olimpiadzie oraz poda następujące dane osobowe: imiona i nazwisko, nazwę szkoły, klasę, datę urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania, telefon, adres e-mail, imię i nazwisko opiekuna prawnego, numer telefonu opiekuna prawnego, imię i nazwisko nauczyciela matematyki uczącego w szkole (na etapie zawodów pierwszego stopnia uczeń podaje następujące dane osobowe: imiona i nazwisko, nazwę szkoły, klasę, imię i nazwisko opiekuna prawnego),

b) zapozna się z Regulaminem Olimpiady i zobowiąże się go przestrzegać,

c) przedstawi pisemną zgodę swojego opiekuna prawnego na udział w Olimpiadzie oraz na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celach określonych w Regulaminie Olimpiady,

d) weźmie udział w części testowej zawodów pierwszego stopnia lub w części korespondencyjnej zawodów pierwszego stopnia przedstawiając rozwiązanie przynajmniej jednego z zadań konkursowych w terminach przewidzianych w harmonogramie.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - tutaj

Zgoda na uczestnictwo w Olimpiadzie Matematycznej Juniorów - tutaj

ZAPRASZAMY!

nauczyciele matematyki