Uczniowie podczas zajęć świetlicowych bardzo aktywnie i sportowo spędzają czas. Pobyt dzieci w świetlicy jednoczy i aktywizuje grupę, rozbudzają zainteresowania sportowe.