Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim konkursie plastycznym organizowanym przez SP w Sobolewie pt. ,,Widok z mojego okna’’. Technika dowolna.

Prace należy przesłać drogą pocztową na adres szkoły:

Szkoła Podstawowa im. E. Orzeszkowej w Sobolewie

15-509 Białystok ul. Podlaska 8 z dopiskiem „Świetlica” do dnia 20.12.2020 r. (Liczy się data stempla pocztowego).

Szczegóły regulaminu zamieszczone poniżej (załącznik)