Świetlica w Szkole Podstawowej nr 79 działa w godzinach 7.00– 17.00

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego wychowawcy rozdadzą uczniom karty przyjęcia dziecka do świetlicy. Karty można pobrać również ze strony internetowej szkoły.

Wychowawcy zbiorą od rodziców wstępne deklaracje uczestnictwa dzieci w zajęciach świetlicowych.

Rodzice, którzy chcą, aby dziecko uczęszczało na zajęcia świetlicowe proszeni są o dostarczenie kompletnie wypełnionej karty zgłoszenia do świetlicy do dnia 11 września 2020r.  Karty można składać u wychowawców klasy lub w oznaczonym miejscu obok dyżurki.

Załącznik (karta przyjęcia dziecka do świetlicy) poniżej