Prezydium Rady Rodziców działające w SP nr 79 zaprasza Przedstawicieli Rad Oddziałowych na posiedzenie w dniu 2018-10-25 (czwartek) w siedzibie szkoły o godzinie 17:30 w szkolnej stołówce.

Plan zebrania

Otwarcie zebrania przez  Przewodniczącego Rady Rodziców godz. 17:30

  1. Wybór prowadzącego zebranie.
  2. Wybór protokolanta zebrania.
  3. Uchwalenie protokołu nr 1.
  4. Sprawy bieżące
  5. Zakończenie posiedzenia.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Rodziców

Aneta Poniatowska