Prezydium Rady Rodziców

działające przy Szkole Podstawowej nr 79 w Gdańsku zaprasza Przedstawicieli Rad Oddziałowych na posiedzenie w dniu 2021-09-20 (poniedziałek) w siedzibie szkoły o  godzinie 17:30 w szkolnej stołówce.

 

Plan zebrania

 

  1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczącego Rady Rodziców godz. 17:30
  2. Wybór prowadzącego zebranie.
  3. Wybór protokolanta zebrania.
  4. Wybór komisji skrutacyjnej
  5. Podsumowanie minionego roku szkolnego
  6. Wybór Prezydium Rady Rodziców
  7. Ustalenie składek Rady Rodziców
  8. Sprawy bieżące
  9. Zakończenie posiedzenia.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Rodziców

Aneta Poniatowska