Życzenia ciepłe jak tchnienie wiosny,

składamy wszystkim w ten czas radosny.

Niech wszystkie troski będą daleko,

a dobro płynie szeroką rzeką.

Z Wielkanocnymi pozdrowieniami Samorząd Uczniowski z opiekunem