Szanowni Państwo,

w Szkole Podstawowej nr 79 w Gdańsku powstaje klasa VII Mistrzostwa Sportowego o profilu Piłka Siatkowa przy współpracy z Trefl Gdańsk.

Od 6 maja 2019r. rusza nabór dziewcząt i chłopców na rok szkolny 2019/2020 do klas VII.

Wniosek należy złożyć w terminie od 6 maja do 31 maja 2019r. do godz. 15.00 w sekretariacie SP 79 w Gdańsku

Świadectwo ukończenia klasy programowo niższej należy złożyć w dniach 21 – 25.06.2019r. do godz. 15.00.

Przed przystąpieniem do testów do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do udziału w testach sprawnościowych. Bez zaświadczenia lekarskiego uczniowie nie będą dopuszczeni do testów.

Po zakwalifikowaniu ucznia do klasy należy donieść orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu (piłka siatkowa).

Publikacja list zakwalifikowanych do klasy 26 czerwca godz. 12.00

Testy sprawnościowe odbędą się 4 i 6 czerwca (termin do wyboru) o godz. 16.00 w Hali Miejskiej Gdańskiego Ośrodka Sportu na ul. Kołobrzeskiej 61.

 

Załączniki:

wniosek o przyjęcie ucznia do Oddziału Mistrzostwa Sportowego - tutaj

opis prób sprawnościowych - tutaj

Zarządzenie nr 142/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 1 lutego 2019r. - tutaj