Zachęcamy do zapoznania się z procedurami postępowania w Szkole Podstawowej nr 79 w Gdańsku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Procedury bezpieczeństwa

oraz

Procedury postepowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID 19

poniżej: